He’s Barack Obama

Nico —  20.06.2009

He's Barack Obama von JibJab.

Trackbacks and Pingbacks:

  1. Barack Obama Superhero | netzfeuilleton.de - 21.06.2009

    […] Barack Obama von JibJab [Via Nico Lumma] Mit anderen […]